หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       คณะนักร้อง PYU ร่วมร้องเพลงและอวยพรคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสาขาวิชาบริหารการศึกษา เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2565

คณะนักร้อง PYU ร่วมร้องเพลงและอวยพรคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสาขาวิชาบริหารการศึกษา เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2565

คณะนักร้อง PYU ได้ร่วมร้องเพลงคริสต์มาสและกล่าวอวยพรแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสาขาวิชาบริหารการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30-11.00 น. ณ ห้อง SR207 ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ทั้งนี้ ทางคณะนักร้อง PYU ได้อวยพรให้รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2/2564 ให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว