หน้าหลัก       ประมวลภาพกิจกรรม       คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อนกัน (Friends Chritsmas) ของอาคารเพ็นเทคอสต์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อนกัน (Friends Chritsmas) ของอาคารเพ็นเทคอสต์ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาการบริการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อนกัน (Friends Chritsmas) จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในอาคารและต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังมาถึง ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีซุ้มแจกอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำอาคารเพ็นเทคอสต์ รวมทั้งการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและการจับของขวัญภายในอาคารอีกด้วย