หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารเครือข่ายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” โดย รศ. ดร. ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย วันที่ 29 ส.ค. 64 เวลา 08.00-11.00 น.

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารเครือข่ายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” โดย รศ. ดร. ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย วันที่ 29 ส.ค. 64 เวลา 08.00-11.00 น.