หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       งานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก

งานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก

อาจารย์ประจำสาขาฯบริการวิชาการในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันอาชีวภาคเหนือเขต2 (เชียงราย/แพร่/น่าน/พะเยา) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา